Ring oss : +47 57 84 99 99

LocalHost, et av 23 norske grønne case

av on 10 september, 2008

LocalHost AS er stolte av å bli plukket ut av Dell AS til å være Deres case i IKT Norge sin miljøsatsning Grønn IT. Tidligere i år ble boken "Vi kan vi vil og vi skal" lansert og her er LocalHost profilert som et av det mest miljøvennlige driftssentrene i Norge.

Grønn IT er et prosjekt i regi av IKT-Norge, hvor IKT-bransjen har gått sammen i en felles dugnad for et bedre klima. Grønn IT ble lansert i september 2007, og teller per september 2008 29 medlemmer.

Gjennom Grønn IT viser bransjen at vi vil ta ansvar for våre bidrag til miljøproblemene. Vi vil også synliggjøre hvordan vi minsker de negative effektene av it, og vise hva teknologi kan gjøre i miljøkampen.

Grønn IT og våre nettsider skal være et merkenøytralt ressurssenter og en portal for informasjon, statistikk, rapporter og råd om miljøvennlig it, energieffektivisering, og klimagunstige løsninger. Grønn IT jobber også opp mot myndigheter og organisasjoner for å synliggjøre teknologiens muligheter.

Våre medlemmer skal være foregangseksempler for miljøvennlig it. Vi anbefaler medlemmene sterkt å miljøsertifisere seg gjennom eksisterende ordninger, og de forplikter seg til å synliggjøre miljøvennlige løsninger og arbeidsmetoder.

For 2008 jobber Grønn IT med følgende mål:

  • Å være en toneangivende stemme som tydeliggjør koblingen mellom it og klimatiltak.
  • Å sette it på agendaen som en viktig faktor, og ressurs, i klimakampen.
  • Å knytte kontakter til andre sektorer – offentlig, myndigheter, media og andre næringer.
  • Å spre og dele kunnskap, erfaringer og best practice rundt grønn it.