Ring oss : +47 57 84 99 99

LocalHost AS er nå sertifisert som miljøfyrtårn-bedrift

av on 29 juni, 2011

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

LocalHost har fra starten av hatt en tydelig miljøprofil og kan i dag vise frem et av de mest sofistikerte miljøvennlige kjøleanleggene i landet. Med nærhet til sjøen kjøles serverene ved hjelp av spesielle vannkjølte serverskap og kaldt vann pumpes inn fra havet.

Med det egenutviklede systemet klarer LocalHost AS å kjøle hele sitt datasenter med en pumpe på 5kw. I 2010 startet arbeidet med å sertifisere bedriften som miljøfyrtårn og i januar 2011 ble bedriften sertifisert.

Kravene for å bli sertifisert legger blant annet vekt på arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall, utslipp og estetikk, i tillegg til generelle mål for miljøarbeid, ansvar og rapportering. Det utarbeides årlige miljørapporter og handlingsplaner og hvert 3 år er det resertifisering av bedriften.

Vi er glade for å være en av de første bedriftene i Vågsøy med slik sertifisering og dette er også en bekreftelse på at vi er ein av de mest miljøvennlige IT-bedrifter i landet.

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheten med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. For LocalHost er dette en viktig del av vår forretningsfilosofi.

Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Når virksomheten har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles et diplom og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år og virksomheten må da resertifiseres for nye 3 år.