Ring oss : +47 57 84 99 99

IBM og Lefdal Gruve sammen om grønt datasenter

av on 23 juni, 2011

Lefdal Gruve Drift AS og IBM har idag undertegnet en intensjonsavtale om å fremme Lefdal Gruve i Nordfjord som et ledende datasenter for miljøvennlig datadrift.

Regjeringen har engasjert seg sterkt i prosjektet, og varsler at de vil fortsette arbeidet med å utvikle Norge som spydspiss for grønne datasentre. Både privat og offentlig sektor har et stort behov for å konsolidere sine datasentre og sikre tilstrekkelig kapasitet for fremtiden. Her ligger det store miljø- og klimabesparelser gjennom å støtte bruk av rene energiressurser og ny norsk vekstindustri.

IBM vil bli en viktig støttespiller for Lefdal Gruve i planleggingen av det potensielt 120.000 m2 store datasenteret. Med et underjordisk areal tilsvarende 17 fotballbaner med naturlig kjøling fra fjorden, ligger alt til rette for et sikkert, skalerbart og grønt datasenter. IBM står bak mange av landets energieffektive datasentre og har verdensledende ekspertise på design og utvikling av slike.

- Utvikling av fremtidens teknologi for cloud computing og miljøvennlig datasentre er et viktig satsingsområde for IBM. Vi er overbevist om at Lefdal Gruve-prosjektet kan bli et ledende grønt datasenter både med hensyn til driftsøkonomi, størrelse og energieffektivitet. Vi vil gjennom denne avtalen løfte både prosjektet og Norge som datasenternasjon internasjonalt, sier Leonard Øvregård, i IBM Norge.

- Vi er svært tilfreds med å ha fått et av verdens største teknologiselskaper inn som partner i å utvikle Lefdal Gruve til et verdensledende datasenter, og Norge som en fremtidig supermakt innenfor grønne datasentre, sier Egil Skibenes og Sindre Kvalheim i LocalHost AS. Dataselskapet LocalHost fra Måløy i Sogn og Fjordane er initiativtaker til prosjekt Lefdal Gruve, og eier 95% av selskapet Lefdal Gruve Drift AS.

De største brukerne og aktørene i markedet forteller at det er betydelige gevinster å hente ved å konsolidere til færre og større datasenter, både når det gjelder kostnadsbesparelser og miljøeffekt. Lefdal Gruve og IBM oppfordrer nå aktørene i offentlig og privat sektor til å bruke denne muligheten og utnytte potensialet for gevinstrealisering.

Gevinsten ved å konsolidere infrastruktur er større enn noen gang, blant annet som en følge av en stadig økende interesse for Cloud-tjenester. Her ligger det også store muligheter for offentlige besparelser ved å utnytte potensialet i en skalerbar cloud