Ring oss : +47 57 84 99 99

Pressemeldinger

Kvalitetspolitikk

in Om Oss
on 27 juni, 2017

The basic orientation of LocalHost AS is to be recognized for quality in area of server hosting, software development, IT-consulting and IT-Strategy.

This will be achieved through:

 • Consideration of context of the organization and aligning the Quality Management System with the strategic direction of LocalHost AS
 • Satisfying customer and applicable statutory and regulatory requirements
 • Management of organization, along with employee-established quality objectives and defined responsibilities for their fulfillment 
 • Establishing, applying, maintaining and continual improvement of effectiveness of Quality Management System – ISO 9001:2015
 • Continual enhancement of customers’ satisfaction 
 • Tracking and applying new technologies and educating employees

Miljøprofil

in Om Oss
on 02 juni, 2016

Helt fra oppstarten i mars 2008 har grønn og miljøvennlig IT vært en bærebjelke i LocalHost sin filosofi. Når Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys 27. mars 2008 sto for åpningen av LocalHost i Måløy var det Norges første 100 % virtualiserte og miljøvennlige IT-driftssenter.

Miljøvennlig og virtuelt
I tillegg til oppbygging av et unikt, fullt ut virtualisert driftsmiljø har LocalHost utviklet et nytt system for å kjøle serverparken med sjøvann. Det reduserer energikostnader og strømforbruk til serverparken dramatisk. Et rack med servere i dag kan bruke alt fra 5-25kwh for å kjøre maskinvaren. I tillegg brukes det ofte like mye strøm til nedkjøling. LocalHost AS har tatt denne utfordringen alvorlig og kan vise frem et av de mest sofistikerte miljøvennlige kjøleanleggene i landet. Med nærhet til sjøen kjøles serverne ved hjelp av spesielle vannkjølte serverskap og kaldt vann pumpes inn fra havet. Med det egenutviklede systemet klarer LocalHost AS å kjøle hele sitt datasenter med en pumpe på 5kw.

Internasjonal annerkjennelse og pionerer for en ny norsk næring
Miljøsatsingen har gitt grobunn for etableringen av VideoNor AS og Lefdal Gruve Drift AS. Sistnevnte satsning benytter LocalHost sin kjøleteknologi og er sertifisert av IBM som ca. 30 % mer energieffektivt enn noe annet datasenter i Norden. IBM er i dag teknologipartner for Lefdal Mine Datacenter AS og avtalen ble signert hos Nærings- og handelsdepartementet og markerte starten på en ny kraftkrevende industri i Norge.

Fokus på miljø
LocalHost AS har styre og ansatte som er svært opptatt av å spare miljøet rundt oss. Et resultat av det er at vi i mars 2011 – etter en grundig prosess - ble sertifisert som Miljøfyrtårn i våre avdelinger både i Måløy og på Nordfjordeid. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøpolitikk
LocalHost AS er forpliktet til kontinuerlig forbedring av vår miljøprestasjon, ved å følge prinsippene og kravene til ISO 14001:2015. Rammeverket for definering av våre miljømål er definert i en egen miljømanual.
Alle ansatte i LocalHost AS har ansvar for å beskytte miljøet ved å forebygge og eliminere miljøforurensning gjennom:

 • Kontinuerlig opplæring for å hindre miljøforurensning, bevare naturressurser og forbedre miljøstyringssystemet
 • Kontinuerlig forbedring av miljøbevissthet
 • Utforskning av ny teknologi med mindre miljømessig fotavtrykk og forbedring rutiner for håndtering av farlig avfall
 • Energiforbruk basert på fornybare kilder
 • Følge miljømessige prosedyrer for å redusere miljøforurensning, og hindre nedbrytning og skade på miljøet
 • Ha en anskaffelsespolitikk som sikrer at energieffektivisering vil bli vurdert i alle betydelig innkjøp til vårt datasenter
 • Reduksjon av negativ påvirkning på vann, jord, luft og biologisk mangfold

 

LocalHost AS, et av 23 norske grønne case
LocalHost AS var Dell AS sitt Deres case i IKT Norge sin miljøsatsing Grønn IT. Høsten 2008 ble boken "Vi kan vi vil og vi skal" lansert og her er LocalHost profilert som det mest miljøvennlige driftssenteret i Norge. Grønn IT er et prosjekt i regi av IKT-Norge, hvor IKT-bransjen har gått sammen i en felles dugnad for et bedre klima. LocalHost ble gjennom dette caset også finalist i Rosings grønn it-pris og tok en 2 plass der første gang denne prisen ble utdelt i 2008.

LocalHost AS med intensjonsavtale sammen med UiO
Når Universitet i Oslo skulle finne en grønn hostingspartner til et nordisk anbud falt valget på LocalHost og partnene har i dag en intensjonsavtale om å utvikle fremtidens grønne datasenter for tungregning.

LocalHost og grønne kunder
LocalHost drifter kunder over hele verden som er opptatt av miljø og teknologisk Co2 fotavtrykk. En av de nyligst profilerte er http://www.klimahandling.no/klimahandling-no-pa-gronn-hosting/.

IMAC/D

on 02 november, 2015

Gjennom våre IMAC/D (Installation, Move, Add, Change and Disposal) tjenester tilbyr vi brukerstøtte med onsite bistand - til fysisk installasjon, flytting, oppgradering, endring og avinstallering/demontering for en rekke supporterte enheter og programvarer.

Med høy kompetanse innen en rekke produkter og tekniske løsninger, sørger vårt personell for en rask og kostnadseffektiv modell for det arbeidet som må utføres onsite.

I tillegg til IMAC/D tjenester kan våre konsulenter og prosjektledere også tilby en rekke tjenester som:

 • Prosjekt oppstart

  - planlegging
  - utførelse
  - overvåking og kontrol
  - avslutning

 • Styring og integrasjon
 • Ytelse forbedring
 • Riskikostyring
 • Kvalitetskontroll
 • Overvåking og vedlikehold

Side 1 av 11